Practice Schedule

FieldDaySectionAge Group Practice TimeTeamPractice TimeTeamPractice TimeTeam
1AMondayEastU9-U106:00 - 7:00U9G Purple Reign7:00 - 8:00U9B Rampage8:00 - 9:00
1AMondayWestU9-U106:00 - 7:00U9G Sweet Cleats7:00 - 8:008:00 - 9:00
1BMondayEastU9-U106:00 - 7:00MNF Development7:00 - 8:008:00 - 9:00
1BMondayWestU9-U106:00 - 7:00MNF Development7:00 - 8:008:00 - 9:00
2AMondayEastU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2AMondayWestU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:00U12G Breeze8:00 - 9:00
2BMondayEastU11-U126:00 - 7:00U10B Falcons7:00 - 8:00U12B Crusaders8:00 - 9:00
2BMondayWestU11-U126:00 - 7:00U11G Eclipse7:00 - 8:00U12B Predators8:00 - 9:00
4MondayNorthU13-U196:00 - 7:30U13B Seahawks7:00 - 8:00Temporary Hold8:00 - 9:00U19B Lightning
4MondaySouthU13-U196:00 - 7:00U16G Falcons7:00 - 8:30U14B LC United White8:30 - 9:30
1ATuesdayEastU9-U106:00 - 7:00U9B Fury7:00 - 8:008:00 - 9:00
1ATuesdayWestU9-U106:00 - 7:00U9G Wildcats7:00 - 8:00U10B Clippers8:00 - 9:00
1BTuesdayEastU9-U106:00 - 7:00U9G Panthers7:00 - 8:008:00 - 9:00
1BTuesdayWestU9-U106:00 - 7:00U10G Cougars7:00 - 8:00U10G Lions8:00 - 9:00
2ATuesdayEastU11-U126:00 - 7:00U11G Bolts7:00 - 8:00U13G Starz8:00 - 9:00
2ATuesdayWestU11-U126:00 - 7:00U11G Galaxy7:00 - 8:00U11B Avengers8:00 - 9:00
2BTuesdayEastU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2BTuesdayWestU11-U126:00 - 7:00U9B Beasts7:00 - 8:008:00 - 9:00
4TuesdayNorthU13-U196:00 - 7:30U13G LC United Maldonado7:30 - 9:00U15B LC United Wagner9:00 - 10:00
4TuesdaySouthU13-U196:00 - 7:307:00 - 8:00U15BSpiders8:30 - 9:30
1AWednesdayEastU9-U106:00 - 7:00U9G Sweet Cleats7:00 - 8:008:00 - 9:00
1AWednesdayWestU9-U106:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
1BWednesdayEastU9-U106:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
1BWednesdayWestU9-U106:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2AWednesdayEastU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2AWednesdayWestU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2BWednesdayEastU11-U126:00 - 7:00U10B Falcons7:00 - 8:00U12B Crusaders8:00 - 9:00
2BWednesdayWestU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:00U12B Predators8:00 - 9:00
4WednesdayNorthU13-U196:00 - 7:007:00 - 8:00Temporary Hold8:00 - 9:00
4WednesdaySouthU13-U196:00 - 7:007:00 - 8:308:30 - 9:30
1AThursdayEastU9-U106:00 - 7:00U9B Fury7:00 - 8:00U9B Rampage8:00 - 9:00
1AThursdayWestU9-U106:00 - 7:00U9B Beasts7:00 - 8:00U10B Clippers8:00 - 9:00
1BThursdayEastU9-U106:00 - 7:00U9G Panthers7:00 - 8:00U9G Wildcats8:00 - 9:00
1BThursdayWestU9-U106:00 - 7:00U10G Cougars7:00 - 8:00U10G Lions8:00 - 9:00
2AThursdayEastU11-U126:00 - 7:00U12G Breeze7:00 - 8:30U15B LC United Wagner8:30 - 9:00
2AThursdayWestU11-U126:00 - 7:00U11G Galaxy7:00 - 8:00U15B Spiders8:00 - 8:30
2BThursdayEastU11-U126:00 - 7:00U11G Bolts7:00 - 8:00U11B Avengers8:00 - 9:00
2BThursdayWestU11-U126:00 - 7:00U11G Eclipse7:00 - 8:00U16G Falcons8:00 - 9:00
4ThursdayNorthU13-U196:00 - 7:00U13G LC United Maldonado7:00 - 8:00U13G Starz8:00 - 9:00U19B Lightning
4ThursdaySouthU13-U196:00 - 7:007:00 - 8:30U14B LC United White8:00 - 9:00
1AFridayEastU9-U106:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
1AFridayWestU9-U106:00 - 7:00U9 Purple Reign7:00 - 8:008:00 - 9:00
1BFridayEastU9-U106:00 - 7:00LC United U10G Dintelman7:00 - 8:008:00 - 9:00
1BFridayWestU9-U106:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2AFridayEastU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2AFridayWestU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2BFridayEastU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
2BFridayWestU11-U126:00 - 7:007:00 - 8:008:00 - 9:00
4FridayNorthU13-U196:00 - 7:00U13B Seahawks7:00 - 8:008:00 - 9:00
4FridaySouthU13-U196:00 - 7:007:00 - 8:00U15B LC United Wagner8:00 - 9:00